کارهای مشترک

ايتاليا

فرانسه

آمریکا

آلمان

اسپانيا

ايران

چیدمان ها

هنرآئینی

یاداشتها

چيدمان ويدئوئي

چند رسانه ای

فیلم

مركز بين المللي اجرا و نمايش هنر در طبيعت

 

اخبار  

 

نادعلیان در کتاب گفتکو در گوناگونی

کتابی از جان کی گرانده

 


کارهای نارعلیان در امریکا

 

كارهاي نادعليان در فرانسه 

سفر به فرانسه :  نمايشگاه و كارهاي نادعليان در سواحل راماتوئل در خليج سنت تروپه فرانسه

 

گنجهاي پنهان: يك نمايشگاه هنري براي هزاره هاي بعدي

 

ماهيهاي تشنه :   حجاري و نمايشگاه نادعليان در جزيره مايوركاي اسپانيا

 

کارهای نادعلیان در چین

 

کارهای نادعلیان در تاجیکستان

 

رهایی ماهی ها

 

کارهای محیطی احمد نادعلیان در انگلستان

 

 

معرفی احمد نادعلیان در موزه سبز

متن از آقای سام باور

بواسطه حجاری اشکال ساده ماهی یا دیگر اشکال بر روی سنگهای کوچک، هنرمند احمد نادعلیان آرزو دارد که روح نادیده گرفته شده جویبارها و رودخانه های سرزمینش ایران و جهان را یادآور شود و اینکه نسل های آینده را با این گنجها سهیم کند. بیشتر

 

مجله یو تی ان ای ماه می و جون 2006  امریکا


احمد نادعلیان
[ایران
]
 

احمد نادعلیان انسانی که به سنگها و آب عشق میورزد،  همانند یک ماهی مرزهای بین المللی را میشکند . ادامه

 

نامه رابرت مورگان  به احمد نادعلیان

"من بسیار تحت تاثیر مفهوم آثار شما قرار گرفتم. نشانه هایی که در صبحگاه بر صخرهای ساحل دریا خجاری میشوند و در طول روز پنهان میشوند.  آثار شما فرا میخوانند پرسشهای بسیاری در باره زمان، تاریخ، زبان، معنا و مجسمه سازی" بیشتر

 

 

یاداشتی بر کار نادعلیان در کتاب هنر فردا نوشته ادوارد لوسی اسمیت

در ایران احمد نادعلیان (متولد 1963  میلادی) در حال انجام خلق یک چیدمان عظیم در حاشیه و میان آب هی رودخانه هراز در نزدیکی کوه دماوند با عنوان هنر رودخانه میباشد.  بیشتر

 


کارهای نارعلیان در امریکا

 

کار مشترک با کودکان

 

گنج پنهان در پاریس

 

كارهاي نادعليان در فرانسه 

سفر به فرانسه :  نمايشگاه و كارهاي نادعليان در سواحل راماتوئل در خليج سنت تروپه فرانسه

 

گنجهاي پنهان: يك نمايشگاه هنري براي هزاره هاي بعدي

 

ماهيهاي تشنه :   حجاري و نمايشگاه نادعليان در جزيره مايوركاي اسپانيا

 

مرگ ماهي ها

 

ماهيان شناور سنگي
بهنام كامراني

كارهاي نادعليان در ليدو ايتاليا

 

كارهاي نادعليان در آلمان

 

آناهيتا در باغ نياوران

مركز بين المللي پرديس 

 

 

 

مار و خرچنگ

 

ايتاليا منطقه پشیا - فلورانس

 

ايتاليا - جزیره لیدو

 

 

ايتاليا منطقه پشیا - فلورانس

 

آلمان رودخانه راین

 

 

ایران روخانه هراز

 

خرچنگها

 

ايتاليا

 

 

اسپانيا

 

 

ایران -رودخانه هراز

 

آلمان

 

 

ايتاليا

 

 

ايتاليا

 

 

ایران - کاخ نیاوران

 

 

 

رودخانه هراز ایران

 

 

رودخانه هراز ایران

 

 

رودخانه هراز ایران

 

 


نمودار کارهای نادعلیان در نقاط مختلف جهان-  حجاری ها در سواحل دریاها و رودخانه ها اجرا شده اند.  در نقاط آبی مستقیما بر روی صخره ها حجاری کرده و در نقاط  نارنجی حجاریهایش دفن شده اند.