اخبار  

 

انرژی هسته ای

 

مرگ ماهيهارودخانه ديگر ماهي ندارد

داستان از آنجا آغاز شد كه يك نقاش پس از  سالها  زندگي در فرنگ  و اتمام تحصيلاتش در مقطع  دكترا به دنبال بهشت گمشده اش بود.  او به سرزمين اجداديش بازگشت.   او به دنبال يك زندگي صلح آميز و به دور از دغدغه هاي شهري بود.   اگر چه او ديگر يك شهري محسوب ميشود اما او دلتنگي هاي زيادي داشت.  بيشتر

 

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

نادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

معرفی احمد نادعلیان در موزه سبز

متن از آقای سام باور

بواسطه حجاری اشکال ساده ماهی یا دیگر اشکال بر روی سنگهای کوچک، هنرمند احمد نادعلیان آرزو دارد که روح نادیده گرفته شده جویبارها و رودخانه های سرزمینش ایران و جهان را یادآور شود و اینکه نسل های آینده را با این گنجها سهیم کند. بیشتر

 

مجله یو تی ان ای ماه می و جون 2006  امریکا


احمد نادعلیان
[ایران
]
 

احمد نادعلیان انسانی که به سنگها و آب عشق میورزد،  همانند یک ماهی مرزهای بین المللی را میشکند . ادامه

 

نامه رابرت مورگان  به احمد نادعلیان

"من بسیار تحت تاثیر مفهوم آثار شما قرار گرفتم. نشانه هایی که در صبحگاه بر صخرهای ساحل دریا خجاری میشوند و در طول روز پنهان میشوند.  آثار شما فرا میخوانند پرسشهای بسیاری در باره زمان، تاریخ، زبان، معنا و مجسمه سازی" بیشتر

 

 

یاداشتی بر کار نادعلیان در کتاب هنر فردا نوشته ادوارد لوسی اسمیت

در ایران احمد نادعلیان (متولد 1963  میلادی) در حال انجام خلق یک چیدمان عظیم در حاشیه و میان آب هی رودخانه هراز در نزدیکی کوه دماوند با عنوان هنر رودخانه میباشد.  بیشتر

 


کارهای نارعلیان در امریکا

 

کار مشترک با کودکان

 

گنج پنهان در پاریس

 

 

 

مرگ الهه ها و  ماهيها:

من الهه ها و ماهی های بسیاری را نقش زدم و به طبیعت هدیه کردم.  عدم احترام به طبیعت و جهل آنها را نابود کردند.  کارهای تجریب شده ام را دوباره بازتولید کردم.  این آثار استعاره ای از طبیعت و موجودات زنده ای هستند که رنجی را متحمل میشوند و بواسطه شر زمانه ما تخریب شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این یک جدال نابرابر است که من با چکشی کوچک و قلمی که به صورت بازیافت شده از میل سوپاپ ماشین ساخته شده است بر کوه نقش بزنم و بی توجهی مسئولین نسبت به میراث فرهنگی و جهل افراد سودجو آنها را نابود کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My wife and my goddess
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنگهاي بستر رودخانه با نوازش آب در طول قرن ها شكل گرفته اند.  خواسته هاي مادي انسان امروز به اين ميراث و گنج پنهان بها نميدهد. اگر چه قوانيني وجود دارد كه حريم يك رودخانه نميتواند در تملك كسي قرار گيرد اما پيشروي فضاي  مسكوني و خانه ها و حتي صنايع به حريم رودخانه به نوعي آن مامن و حريمي كه انسان ميتوانست بواسطه طبيعت بازتاب زيبايي هاي خالقش را ببيند را تحت الشعاع قرار داده است.

ايجاد راه در بستر رودخانه و پيشروي   صنايع و خانه ها به حريم آن منجر به نابودي موجودات زنده آن خواهد شد و آن را به يك زباله دان تبديل خواهد كرد.