سفری به روسیه: شنا کردن خلاف جهت جریان

 

 

 
       

سفری به آفریقای جنوب: روح صخره ها و آبها

 

 

 
           
       

رهایی ماهی ها در صربستان

 

 

 
       

کارهای نارعلیان در امریکا

 

 

 
       

کارهای محیطی در رودخانه راک کریک ریور

 

 

 
       

حجاریها در سنتا فه  نیو مکزیکو امریکا

 

 
           
       

کارهای محیطی پارک مرکزی نیویورک

 

 

 
       

سرخ پوستان کانزاس میسوری امریکا

 

 

 
       

قداست تصویر -  گنجهای پنهان در سنتافه (نیو مکزیکو امریکا)

 

 

 
       

کارهای نادعلیان در چین

 

 

 
       

کارهای نادعلیان در آلمان

 

 
       

کارهای نادعلیان در انگلستان

 

 

 
       

ماهيهاي تشنه :   حجاري و نمايشگاه نادعليان در  اسپانيا

 

 
       کارهای نادعلیان در ایتالیا

 

 

 
       


 

سفر به فرانسه :  نمايشگاه و كارهاي نادعليان در سواحل راماتوئل در خليج سنت تروپه فرانسه

 

 

 
       

كارهاي نادعليان در فرانسه

 

 

 
       

کارهای نادعلیان در تاجیکستان

 

 

 
       

کارهای نادعلیان در ایران

 

 

 
       

رهایی ماهی ها در پاریس

 

 

 
       

کارهای نادعلیان در ترکیه

 

 
       

کارهاد نادعلیان در ونیز

 

 

 
       

کارهای نادعلیان در بنگلادش

 

 

 
       

کارها در ازبکستان

 

 
 

 

   

 

سفری به خوزستان - زمستان 1389

 

 

 

 
 

 

   

نوروز 1389 - جزیره هرمز