اخبار

 

ی ی یی ی

 

ی ی ی

 

: ی ی یی ی- ی

 

 

ې

 

ی یی

 


یԐ ی

ǘی: ǘ ی ǁ

ی

 

ی ی: ی ی یی ی-  ی 1388 - ی

 

 

 ʐ ی :  ی یی یی ی-  -ی     1388

 

- ی

 

ی

 

 

ی یی

 

ی یی ی : یی ی ϐی ی یی

 

ی ǘی Ґ

 

ی

ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی یی

 

یی ی

 

ی ی ی: ی ǘ

 

 

ی ی

 

یی ی

 

ی ی

 

 

ی

 

 

ی ی

 

ی ی

 

 

ϐی ی یی

 


ی ی ی یی 2009 ی

 

 
(
Ԑ یی)

 

ی ی ǘی ی ǘی

 

: ی یی ی- - ی 1387 

 

 

ی

 

ی

 

 

ی یی :


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

ی

ی یی ǡ ی

ی ѐ

 

ی

 

 

یی

 

 

ی

ی یی ǡ ی

ی ѐ

 

 
 

ʐی ی یی ییی ی

 



" ͔

 




Nests for Birds  

ی ی ی ی !

 

ی ʘ ǐی

ی ی

 


ی ی ی



 

:  Ԑ

 

: Ԑ

 

:   Ԑ Ӂ

 

ی ی ی

 

ی ی ی

 

یی ی

 

ی یی ی

 

ی ی ی ی

 

یی

 

ی یی ǘ ی ی

 

یی ی

 

ی یی ј јی ییј

 

 

ی ی یی ی

 

 

ی ی ی

 

 

ی ی یی ی

 

 

ی ی یی   یǍ ی

 

: ی ی یی ی- ی

 

ی ی: ی ی یی ی-  ی 1388 - ی

 

 ʐ ی :  ی یی یی ی-  -ی     1388

 

ی

 

ی یی

 

ی یی ی : یی ی ϐی ی یی

 

 

ی

ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی یی

 

ی ی یی ی

 

 

 

 

ѐ

ی

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . 

 

 

ی ی ی . ی ی ی .  ی ی ی ی ی.  ی  ی ی ی ی ی .

 

ی

 

ی یی . ی ϐی ی یی ی ی. یی ی یی ی .

 

 

 

 

ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی ی ی.

 

 

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی . 

یی ی یی ی یی . ی ی یی ی .

ی یی ی ی ی .

 

 

ی ی ی ی.   ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

 

ی ی یی ی ی .  ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی Ԙ ی ی ی . (ی ی ی ییی ی ی ی ).   یی ی ی .

ی ی ی  ی . ی ѐ ی ی ی ی ی .  Ґی ی ی ی .  ی ی ی ی یی .

 

 

 

э ی ی یی ی (ȍ ϡ ی ی ) ی Ԙ ی ϡ ی 1381 ی ی ی ی ی . یی ی ی .

 

ی ʁ ی ی

 

ی Ԙ

ی ی یی ی .  ی ی ی ی ی .  ی یی ی ی ݘ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی.  یی ی یی ی ی .

 

 

ی ی یی ʘ ʘ . 

 

 

 

ی ی یی ی ϡ ی . ی ی ی ی .

 

 

 

 

 

ی ی ی Ͽ   ی ی ی ی ی ی ی. 

 

 

 

 

 

ی ی ی 捘 ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی .

 

 

 

ی ی ی ی یی ی .  ی ی ی ی ی ی یی ی یی.

 

 

 

 

ѐ ی

 

 

 

 

 

 

ی ی ǘی  .  ی ی ǘ ی . ی ی ی ی یی ی .

ی ی ی یی . ی ی ی ی . ی ی ی ی.

 

 

 

 

 

 

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی .

 

ی ی .

 

ی ی ѐ ی ی

 

 

ی