ی ی

ی

WWW.GreenMuseum.Org

 

ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ( ی ) Ϙ ی ی ی یی .

ی ی ی ی ی . ی ی ی .

ی ی ی یی یی ی یی  . ی ی ϡ ی ϐی ی ی Ґ .  

یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ǘ . Ϙیԡ ی ی . ϐی یی ی ǁی . ی یǡ Ȑی ی .

ی ی ی ϡ ی یی ی ی . ی ییϡ ی ی ی ی ی ی ی.

یی یی ی ј јی ییј ی ی ی یی ی ی ی ی .  ǐэ ی ی ѐ ی یی ی .  ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ییی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی یʡ ی یی И ... ی ی یی ی ( ԡ ) ی ј ی . ی ǘ .

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ӂ ǁی ی.

 

ی ی یی ی ی ύ ʡ ی ی ی یی. یی: ی ی ϐی ϐی ی . ی ی ی ј ی ی ی یی   ی ی ی ی ی ی .