اخبار

 

 

 

خاک، دریا، آفتاب، و آسمان هنر در طبیعت

نوسینده باربارا استیف

ناشر :پرستیل  مونیخ. لندن . نیویورک   2011 

 

هنرمند / طبیعت گرا - احمد نادعلیان

جان کدی

 

 

نشانه گذاری بر سنگ و ماسه

یک مجسمه ساز ایرانی هنرش را به رودخانه ها، سواحل و بوستانها می آورد

رابرت سی مورگان

 

 

در جستجوی بهشت گمشده

 

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

نادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

معرفی احمد نادعلیان در موزه سبز

متن از آقای سام باور

بواسطه حجاری اشکال ساده ماهی یا دیگر اشکال بر روی سنگهای کوچک، هنرمند احمد نادعلیان آرزو دارد که روح نادیده گرفته شده جویبارها و رودخانه های سرزمینش ایران و جهان را یادآور شود و اینکه نسل های آینده را با این گنجها سهیم کند. بیشتر

 

مجله یو تی ان ای ماه می و جون 2006  امریکا


احمد نادعلیان
[ایران
]
 

احمد نادعلیان انسانی که به سنگها و آب عشق میورزد،  همانند یک ماهی مرزهای بین المللی را میشکند . ادامه

 

 

نامه رابرت مورگان  به احمد نادعلیان

"من بسیار تحت تاثیر مفهوم آثار شما قرار گرفتم. نشانه هایی که در صبحگاه بر صخرهای ساحل دریا خجاری میشوند و در طول روز پنهان میشوند.  آثار شما فرا میخوانند پرسشهای بسیاری در باره زمان، تاریخ، زبان، معنا و مجسمه سازی" بیشتر

 

یاداشتی بر کار نادعلیان در کتاب هنر فردا نوشته ادوارد لوسی اسمیت

در ایران احمد نادعلیان (متولد 1963  میلادی) در حال انجام خلق یک چیدمان عظیم در حاشیه و میان آب هی رودخانه هراز در نزدیکی کوه دماوند با عنوان هنر رودخانه میباشد.  بیشتر

 

در روز 14 نوامبر 2002 میلادی ادوارد لوسی اسمیت در طی یک سخنرانی در موزه بریتانیای لندن کارهای نادعلیان را معرفی کرد و گفت : "کارهای نادعلیان در نوع خودش از پیشرفته ترین هستند، خصوصا" روشی که او از اینترنت استفاده میکند."

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

نادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

 

 

یاداشتی بر کار نادعلیان در کتاب هنر فردا نوشته ادوارد لوسی اسمیت

در ایران احمد نادعلیان (متولد 1963  میلادی) در حال انجام خلق یک چیدمان عظیم در حاشیه و میان آب هی رودخانه هراز در نزدیکی کوه دماوند با عنوان هنر رودخانه میباشد.  بیشتر


 


اثر  احمد نادعلیان در تقویم محیطی 2009 امریکا

 

  

احمد نادعلیان : نگاهبان  سنت ها

ابیگل داوون

 

راهی برای خوب نگاه کردن به طبیعت در آینده

مارتین بویر

 

 

 
احمد نادعلیان  :شفاعت کننده ی زمین

 

سفر درون و شهود

زیبل کالف

 

 

 

 

یاداشتی بر کار نادعلیان در کتاب هنر فردا نوشته ادوارد لوسی اسمیت 

در ایران احمد نادعلیان (متولد 1963  میلادی) در حال انجام خلق یک چیدمان عظیم در حاشیه و میان آب هی رودخانه هراز در نزدیکی کوه دماوند با عنوان هنر رودخانه میباشد. 

نمادهای گوناگون اغلب ماهیها بر روی صخره ها حجاری شده اند که برای هنرمند به عنوان نشانی هستند از روح انسان که تشنه تجربه حیات است.  اما نقشهای دیگر شامل پیکره های انسانی، نشانه های دستها و پاها و تصاویر پرنده ها، بزها، مارها و خرچنگ ها هستند.  در حالیکه بعضی از این حجاریها تناسبشان بزرگ است ، دیگر آثار بر سنگهای کوچک نقش زده شده اند و در طبیعت رها شده اند تا اینکه بینندگان آنها را پیدا کنند. نادعلیان  کشفیات این بازدیدکنندگان را به عنوان اعمالی میداند که با هنرمند همکاری شده است.

کشش مابین آنچه که طبیعی و آنچه که عمدا و البته  جدلی و تصنعی به میزان زیادی بخشی از داستان هنر معاصر است. 

یکی از راه هایی که جامعه معاصر به هنرمندان زمین مثل گلدزورتی، بوت و نادعلیان نزدیک میشود از طریق دوربین است.  این اغراق نخواهد بو که گفته شود بدون هنر عکاسی این نوع به میزان زیادی ناشناخته میماندند نه تنها به دلیل مکانهای دوری که هنرمندان انتخاب میکنند، بلکه همچنین بدلیل طبیعت میرای دخالتهایی است که هنرمندان انجام میدهند.  بیشتر


نادعلیان در کتاب گفتکو در گوناگونی

کتابی از جان کی گرانده

در مقدمه اول کتاب  "جان کی گرانده" به صورت کلی در ارتباط با هنرمندان معرفی شده در این کتاب صحبت میکند و به طور مشخص در ارتباط با نادعلیان میگوید" مجسمه ساز ایرانی احمد نادعلیان باغ مجسمه شخصیش را  بنا نهاده است و در انتظار  پیامدهای طبیعی آن است.  آثار او اغلب نمادین اما در عین حال با طبیعت منطبق و بیانگر پیوند بین دنیای طبیعی و انسان هستند.

 

 

منقد هنر گلین هارپر که از موئلفان و نویسنده های مجله مجسمه است در وصف این کتاب نوشته است: "کتاب گفتگو در گوناگونی جان گرانده اثبات میکند که نتیجه هنر بیشتر مبتنی بر تعامل فرهنگی و ضروریات درونی هنرمند است تا اینکه از ضرورت اقتصادی بازار هنر ناشی شود. کلام هنرمندانی که در اینجا معرفی شده اند نشان میدهد که آنها در معنا، نیات ، جغرافیا  و شهرت گوناگون هستند. آنچه که آنها اشتراک دارند تعهد به هر دو دغدغه های بومی و واقعیت های جهانی در روند ایجاد هنر و قابلیتهای هنر در دنیای معاصر است."

 

 

در کتاب اخیر "گفتگو در گوناگونی"  موضوع مصاحبه با کریستو و ژان کلود بسته بندی ها آنها در محیط و بر کار اخیرشان در پارک مرکزی تاکید شده است.  گروملی در این کتاب مجموعه آثار جدیدش را در صحرای استرالیا و شمال انگلستان معرفی مینماید. 

آنتونی گروملی مجسمه ساز انگلیسی که خود نیز در این کتاب معرفی شده است در باره کتاب میگوید "یک ندایی برای بیداری دوباره خلاقیت در این زمانه انزواست.  بواسطه نشان دادن راه های زنده ای که فرهنگ را بخشی از طبیعت میداند".

علاوه بر ارجاعاتی که در مقدمه کتاب آثار نادعلیان را وصف مینمایند ده صفحه از کتاب "گفتگو در گوناگونی"  آثار و افکار نادعلیان را با عنوان "هنر رودخانه" معرفی مینماید.  "جان کی گرانده" پیش از این گفتگو با نادعلیان را در در فصلنامه اسپس کانادا به چاپ  رسانیده بود. پیش از این به نادعلیان نوشته بود که این گفتگو را روزی به صورت کتاب چاپ خواهد کرد.  در این کتاب تصاویر جدیدی استفاده شده و "جان کی گرانده" ضمن مقدمه ای کارهای نادعلیان را معرفی و سپس با وی گفتگو کرده است. 


زير گنبد زمان:

دو مجسمه ساز ایرانی
 

... مفهوم ثبات در مجسمه تقريبا يك جنبه تا حدودی غیر آگاهانه از فرهنگ ايراني است. اين فرهنگي است كه تقریبا مفاهيم را در هنر مطابق با آنچه که آثار چه مدت تداوم خواهد داشت تعريف مي كند. اما قابل ذکر است که براي هنرمنداني چون بهروز دارش و احمد نادعليان،  مفهوم ثبات بعنوان معياري در هنر، آشكارا در حال تغيير است. آنها بیشتر معطوف به رویکردی مفهومی هستند و ،در لایه هایی، تلویحا رویکردی سیاسی دارند...  بیشتر

Sculpture Magazine (Vol. 27, No. 2) March 2008

 


نادعلیان: هنر رودخانه

یک مصاحبه بوسیله "جان کی. گرانده"

نادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.

آب یک عنصر حیاطی است که به مجسمه های او معنی میبخشد و بسیاری از نمادهای او که بکار میگیرد و نقش میزند از اسطوره های باستانی و آئین های تمدن های پیش از اسلام برگرفته شده اند.  علاوه بر این دیگر نمادهایش مبین زبانی معاصرند که برخاسته از فن آوری های جدید هستند. هنر نادعلیان بوسیله رسانه های متنوعی همچون حجاری بر روی صخره ها چیدمان های هنر محیطی، هنر اجراهای آئینی، نقاشی های تعینی که یادآور طراحی های باستانی هستند، هنر چیدمان ویدئوئی، هنر شبکه و کارهای تعاملی که نیازمند مشارکت مخاطب هستند بیان میشوند.

نادعلیان اغلب اوقاتش را در منطقه  کوهستانی دماوند در ایران میگذراند و هنر رودخانه عنوان کارهای رودخانه هراز او را میباشد که در نزدیکی کوه دماوند هستند.

 

 

 

نادعلیان حجاریهای مجسمه گونه اش را در طبیعت پلور که در کیلومتر 65 جاده هراز(تهران-آمل)  و حاشیه رودخانه رها کرده است. نقش ها شامل پیکره های انسان، دستها، پاها، پرنده ها، بزها، خرچنگها، مارها و ماهی ها هستند. نمادهای نجومی، خورشید و ماه که در کنار این نقش ها هستند به بیننده این نکته را یادآوری مینمایند که این نقشها فقط بازنمائی طبیعت نیستند بلکه دارای مفاهیم نمادین هستند.

نیت نادعلیان این است که مخاطب آثارش را در طبیعت جستجو کند. شاید چیزی با ارزش تر از این سنگها در طبیعت بیابد.

او در اولین نمایشگاه هنر مفهومی موزه هنرهای معاصر آثارش را به نمایش گذاشت و کارهایش را میتوان در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا فنلاند آلمان اسپانیا و فرانسه دید .

نادعلیان همچنین بسیاری از حجاری هایش را در گوشه و کنار جهان دفن کرده است. و نقشه ای برای آنها در سایتش فراهم ساخته است.  نقشهای ذفن شده اغلب ماهی، حیوانات و اثر رد پا یا دست انسان هستند. برای نادعلیان زمین و موزه همسان هستند. هنر نادعلیان متوجه بحران بنیادی در جهان معاصر هستند. چنانچه در آینده مخاطبی وجود داشته باشد کارهایش داستان زندگی و انسانیت را بازگو خواهد کرد. نادعلیان کارهایش را بواسطه رسانه جدید بازگو خواهد کرد و قابلیتهای عصر دیجیتالی مثل اینترنت را به کار می گیرد. سایتهای بسیاری مثل www.riverart.net www.nadalian.com  و www.wwwebart.com به معرفی کارهای او اختصاص داده شده اند.    بیشتر

 


نامه رابرت مورگان  به احمد نادعلیان

نادعلیان در سال 2003 همزمان با نمایشگاه اوپن در ایتالیا جهت حجاری صخزه ها به جزیره لیدو  دعوت شد. مسئول انتخاب این نمایشگاه رابرت مورگان محقق و موئلف تاریخ هنر امریکایی بود.  مورگان زمانیکه احمد نادعلیان در جزیره لیدو ایتالیا حجاری میکرد شاهد خلق آثارش بود و ضمن نمايش اسلايد و معرفي آثار نادعليان گفته بود كه "كارهاي نادعليان توازني و رابطه اي بين کهن ترين اسطوره هاي جهاني و جديدترين رسانه ها و فن آوريها را نشان ميدهند"  

 

 

رابرت مورگان در سال 2006  طی نامه الکترونیکی به نادعلیان نوشت:

"من بسیار تحت تاثیر مفهوم آثار شما قرار گرفتم. نشانه هایی که در صبحگاه بر صخرهای ساحل دریا خجاری میشوند و در طول روز پنهان میشوند.  آثار شما فرا مثخوانند پرسشهای بسیاری در باره زمان، تاریخ، زبان، معنا و مجسمه سازی"

"من احترام بسیاری برای آنچه که شما انجام میدهید قائل هستم و همانطور که پیش از این در سال 2003 در ارتباط با کار شما متذکز شدم، فکر کار کردن با نشانه های بدوی یا نشانه های ریشه ای آئینی که منضمن معانی جهانی  هستند در این صحنه مخدوش کنونی بسیار مهم است، و وجه حیاتی هنر امروز است."  بیشتراحمد نادعلیان
[ایران
]
 

احمد نادعلیان انسانی که به سنگها و آب عشق میورزد،  همانند یک ماهی مرزهای بین المللی را میشکند . نادعلیان که خانه اش در منطقه کوهستانی دماوند ایران است سفرهای متعددی داشته است و پیامهای گرافیکیش را  به صورت حجاری بر روی سنگ در همه قاره ها به جزء قطب جنوب رها ساخته است. (www.riverart.net) .  هزاران نمونه از آنها به صورت بزرگ و کوچک که بر روی آنها ماهی ها ، خرچنگ ها، نقشهای حلزونی و نقشهای اثر دست، پا و چهره انسانی نقش زده شده اند.  نادعلیان با افراد بومی از جمله کودکان کار مشترک انجام میدهد. او دفن میکند  و  پنهان میسازد  سنگها را در (زمین) و آب.  او میگوید : "من در یک دهکده بدنیا آمدم. من در آنجا زندگی و کار میکنم، اما من با مردم دهکده جهانی همکاری مینمایم.

مجله یو تی ان ای ماه می و جون 2006  امریکا

 

 

 


 

 

اثر جشنواره خلیج فارس احمد نادعلیان در تقویم محیطی 2009 امریکا

هنر معاصر در دنیای طبیعی

 

ماهی های رویائی

هنرمند ایرانی احمد نادعلیان به واسطه ی تصاویر حکاکی شده ماهی و موجودات دیگر بر روی سنگهای رودخانه های سراسر جهان شناخته شده آنها را به عنوان هدایایی به آبها یا اینکه توسط ساکنین محلی کشف شوند به جا میگذارد. چاپهای روی شن وی از یک فن چاپ باستانی در ایران که استوانه های سنگی حکاکی شده را برای خلق طرحها و نقوش پی در پی و تکراری مورد استفاده قرار میدهد الهام گرفته شده اند. نادعلیان میگوید: به عنوان بخشی از جشنواره هنر محیطی خلیج فارس من مهر استوانه ای بزرگی ساختم و توسط آن تصاویر ماهی را در طول ساحل چاپ کردم . سپس این مهر استوانه ای در ساحل باقی میماند تا توسط آب اقیانوس (دریا) از آنجا برده شود یا به ماهیگیری ناشناس اهدا میشود که ممکن است آن را کشف کند. خیلی زود بعد از آن متوجه میشوم که این هدیه پذیرفته شده است.

اثر  احمد نادعلیان در تقویم محیطی 2009 امریکا