ی یی :

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  


 

یی ی

یی یی ی ی  ی ǘ ی ییی ی .

 

ی ی

 

- ѐ یی

 

ی یی ǘ ی ی

 

یی ی

 

ی یی :

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

ی یی ј јی ییј

 

ی   ی ی ی

 

ی -  ی (ی ی ی)

ی ی ی

 

ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

ǁ ی ی ی

 

یی ی ی

 

ی ی ی: ی ی یی

 

ی ѐ ی

 

ی ی : ی یی ی ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

ی ی ی ی 2006  ی

 

 

 

ی یی :

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

  

:  Ԑ

 

:   Ԑ Ӂ

 


ی ی ی

 

ی ѐ ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

ی ی ی ی 2006  ی


ی
[ی
]
 

ی ی یϡ  ی ی ی ی ی یԘ .

 

ѐ  ی

" ی ی . یی ͐ ی ی ی ی ی.  ی ی یی یΡ ی" ی

یی ی ی ی

ی ی ( 1963  یی) ی ی ی ی ی ی یی ی.  ی

 

14 2002 یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی : "ی ی ی ی ϡ " ی ی ی."

 

گنجهاي پنهان: يك نمايشگاه هنري براي هزاره هاي بعدي

 

 

ی یی ǘ ی ی

 

یی ی

 

ی یی ј јی ییј

 

ی   ی ی ی

 

ی -  ی (ی ی ی)

ی ی ی

 

ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

ǁ ی ی ی

 

یی ی ی

 

 

ی یی ǘ ی ی

 

یی ی

 

ی یی ј јی ییј

 

ی   ی ی ی

 

ی -  ی (ی ی ی)

ی ی ی

 

ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

ǁ ی ی ی

 

یی ی ی

 

ی ی ی: ی ی یی

 

ی ѐ ی

 

ی ی : ی یی ی ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

ی ی ی ی 2006  ی

 

 

  

:  Ԑ

 

:   Ԑ Ӂ

 


ی ی ی

 

ی ѐ ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

یی ی

 

ی ی

 

- ѐ یی

 

 

یی ی

 

ی ی

 

- ѐ یی

 

 

ی یی :

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

 

ی یی :

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

 

 

ی یی ی: 

 

ی ی   ی

 

9 Ӂ ѐ ی .  ϐ ی ی ی ی یی ی .  ی ی  , ی ی ی ی ی.   ی 10 Ӂ ѐ ی ی : ی ی ی ی ی. ʘ ی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی.

 

 

 

ј ی ی یی ی . یی " " (ی ) ی . ی یی ی یی ی یی ی .

 

 

 

ی ی Ӂی ی. ی   ی. ی ی ی ی ی .

 

 

Ӂ ѐ ǐیѐ ј ی یی ی. یی ی   ی.   یی یی.

 

 

ی ی ی ی  ی ی ی . ی ی ی ی.

 

 

 

ی ی ی.  ی ی ی ϐی ی .

یѐ ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ѐ ی ی јی .    ی ی ǘ ی ی .

 

 

 

ϐی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی. ی   ی ی ǘ یی ییی  ی ѐ ی ی ʐی ی ی یی ی ی.

 

 

 

ی ی ی ی ی ی ѐی ѐ ی Ϙ ی. ی ѐ ی Ϙ ی ی ی ی   Ӂ یی .

 

 

ی ی ی . ی ی ی ی ی یی   ,ی Ϙ . ی یی . ی ی یی یی ی. یی .  ی  ی  ی   یی .

 

 

 

Ș  ј ی.  یی ی Ϙ ی ی.

ی ی , ی ی ی ی .

 

 

 

 

Ӂ ی ی   Ϙ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ʐی Ϙ ی .

 

 

 

 

ی ی ی ی .   یی ی. ی ی ی ژی ی.

 

 

 

 

14 Ӂ ی ی ی . ǁ .  ی ی. ی ǁ  ی ی   ی, ی ییی   ی ی ژی .

 

 

 

 

ی ی ј ی.     ی یی ی ی ی .  ǘی ی  ی ی ی ی . . ی ی ی .  

 

 

 

 

 

 

 

ی یی ی ی

 

 

 

16 Ӂ یی(ǘ ) ی , ی ی ϡ ژی . ی ی. ی ی ی ی .  ј ی.

17 Ӂ Ԙ ی . ی ی .

18 Ӂ ی ی- ی ی. ی یی  یی. ی یی. ی یی.

 

 

 

 

یی ی ی ی یی ی .

 

 

 

ی ی ǁ .

 

 

 

 

20 Ӂ ی ی ی یی ی یی.   ی ی ی ی ј ی.

 

 

 

ی ی ѐ ی . . ی ϐی . ǁ ی ϐی ی ژی .

 

 

 

ی ی ی ی.  ی ی 捘ی یی یی ی ی ی.

 

 

ی ی ی .

 

 

 

ی ی ی .

 

22 Ӂ ی ی ی ی .

 

 

24 Ӂ ی ی ی ی ی ی. ی ی .   ی ی ی .

 

 

 

ی ی   ی ی.  ی ی .

 

 

یی ی ی .

 

 

یی ی ی ی ی ی ی.  ی ی ی ی .  ی ی ژ .

 

ی ی . ی ی ی ی .

 

 

 

ی Ԙ ی ی ی ی ییی ی ی . یی یی یی ی . 26 Ӂѡ ј ی ی ی Ԙ ی ی ی .

 

 

 

 

 

ǐэ ی ѐ 26 Ӂ ј . 28 Ӂ ی. ی ی ی ی .  یی ی ی ی ی ی 24 ϐ ی .  ی یی ی ی ی Ԙ یی. ی ی ی ی .

 

 

 ی

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .