ی ی

 

 

 

یی یی ی


 


 
           

ی ی ی

 

 

 

ی

 

 

 

ی :  ی ǘی ی јی

 

 
 

ی

 

ی ی

 

 

 

 

یی

 

     

ی

 

ی ی: ی

 

           
   

یی ی ی

 

 

ی ی ی: ی ی یی

 

 

 

یی ی

 

 

   

ی ی

 

 

 

ی ی ی

 

 

 

ی ی

 

 

یی ی ی

 

 

     

ی ی

 

 

 

ی

 

ژ

 

 

ی ی ی

 

 

     

یی یی

 

 

 

 

 


 

ی   ی ی  


 

 

 

ی

ی یی ǡ ی

ی ѐ

 
 

/ ی - ی

ی

 

 

 

ǘ یǡ ȡ ی

 

 

ی ʘ ǐی

 

ی ی ی ی 2006  ی


ی
[ی
]
 

ی ی یϡ  ی ی ی ی ی یԘ .

 

ی ی

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

 

ی

 

: یی ی

 

 

 

ی ی 捘 ی

ی

 

 
 

  ی ی یی 2009 ی

 
 

یی ی ی ی

ی ی ( 1963  یی) ی ی ی ی ی ی یی ی.  ی

 

ی

 

 

 


 

ی :  

ی

 

 

 

 
ی  : ی ی

 
 

ی ی ی ی

ی ی


 

 

 

 


 


 

 

 

ی ی:  ی ی ی

 

         

:  ی ی ی ی

   

 

ѐ ϐی ی  

 

 

       
             
       

ی

 

 

 

 

 

 


 

ǁ


 

 

ی ی

 

 

 

 

ǁ ی

 

 

 

ǁ ی ی

 

 

ی

 

 

         

 

ی ی

 

 

 

ǁ ی ی

 

 

 ǁ ی

ǁ ی ی ی

 

     

ی ǁ

 

 

 

ǁ ی - یǍ ی

 

ǁ ی ی ی

 

 

 

ǁ ی ی ی ی

 

 

ǁ ی ی ی ی

 

 

 

 

 

 

 


 

ǘ ی


 

 

             

 

 

 

     

ی ی ی

 

 

 

 

         

 

ی ی

 

 

 

ی ی

 

 
 

  : ی

 

 

 

ی ی ǘ ی ی

 

 

ی

 

           
       

ǘ ی ی ی

 

   
   

- ѐ یی

 

 

 

 

ی ی ی: ی ǘ

 

 

 

 

ǘ ی - ی - 1387

 

ی ی ǘ ی ی

 

 

 

ی ی э ǘی ی

 

 

ی ǘ

 

 

 

ی ی

 

ی ی

 

   

ی ی ǘی ی ǘی

 

       

ی ی ی Ԙ

         

ǘی: ǘ ی ǁ

 

 

ی ی

 

 ی ی ǘ

 

ی یǍ

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

الهه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ی ی

 

 

   

ی یی ј јی ییј

 
 

:   Ԑ   Ӂ

 

 

 

ماهی ها

 

   

ی ی ی

 

 

 

 

 

ی یی :

 

 ی ی یی

 

 

     


 

:  Ԑ

 

 

 

ی ی

 

 

ی یی ǘ ی ی

 

 

 

حیوانات

 

 

ی   ی ی ی

 

 

 

 

ی ی یی یی

 

ی ی јی

 

     

ی ی

 

 

   

ی ی ی

 

 

 

         

یی ی ی

 

 

   

ی ی

 

 

 

 
   

ی ی

 

 

 

ی

 

 

     

ی

 

 

 

 

 

 

 

 

ѐ ی

 

 

ѐ

 

 

 

   

- ی

 

 

 

ی ی ی ی

 

 
   

 

 

 

     

Ș

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

الهه ها

 

           

یԐ ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


 

ی


 

 

 

 

: Ԑ

 

 

یی ی

 

 

 

ی -  ی (ی ی ی)

 

 

 

   

Hidden Treasures: An Art Exhibition for next Millenniums 

 

 

     

گنجهاي پنهان ی

 

 

   " ͔

 

 

ʐی ی یی ییی ی

 

     

ی

           

 

 

 

 


 

ی ی Ș 


 

 

ی

 

 

 

 

 

 

.

 

юی ی

 

 

 

ی Ș: ی

 

Ș

 

 

Search for life

 

ی

 

 

 

 

ی ی

 

 

 

     

 

 


 

 
 

 

 

ی ییی

 

 

 

 

 

 

 


 

ی -


 

 

 

ی

 

ی

 

 

یی ی ی

 

 

ی یی

 

 

 

 

 


 


 

 یʿ

 

 ی

     

ی - 1389

       ی

 

   
   

ی - ی

 

 Ϙ

   

 

           

 

 


 

ی јی


 

 

ی ی یی ی

 

 

ј ی ی

 

 

 

 

  ی ی یی

 

 

 

ی یی

 

 

ی یԐ ی ی

 

 


 

 

 

ی

 

 

 

 

 

 

یی ی ϐی ی یی 

ی یی: ی

 

 

 

           

ی ј Ϙ

     


 

ј Ϙ

 

 

 

ϐی ی

 

یی ی

 

 

 

ی  - ی ی Ә

 

 

 

 

ј ی ی

 

 

 

 

ǘی ی ی : ی

 

 

 

   

ی یی یی

 

 

 

: ی یی ی

 

   

ی

 

 


 

ی ی ی ی !

 

 Ϙ

 

   

: ی ی یی ی- ی

 

 

 

 

ی ی

 

 

 

 

 

 

 

ی ی ی یی-  ی  

 

 

ʘی

 

 

ی ی ی ی  5- 7 )

 

 

 

 


 

ی


 

 

 

 

ی

 

 

یԐ ی

 
 

ی ی ی

 


 

یԐ ی

ǘی: ǘ ی ǁ

 

 

ʐ ی

 

ی

 

 

 

یԐ ی

 

 

 

ی ѐ ی

 

 

 


 

ی ی 


 

 

 

ی

 ی ی

 

 

 

 ی ی

 

 

 

 

 ی ی یی